STOCK

Tid og lys

Lysskjold

Ett par lysskjold med 3 lysarmer. Europa 1900-tallet
H:41. B:36.
9 500 NOK
Salg forespørsel