STOCK

Tid og lys
SMB Antikviteter
Louis XVI lykter
SMB Antikviteter
Klokke Numedal
SMB Antikviteter
Tinnlysestaker
SMB Antikviteter
Engelske lysestaker
SMB Antikviteter
Lysskjold
SMB Antikviteter
Dreide lysestaker av tre
SMB Antikviteter
Kirkelysestaker i tinn
SMB Antikviteter
Barokk lyseskrone
SMB Antikviteter
Lysekrone i messing
SMB Antikviteter
Barokk lysekrone
SMB Antikviteter
Fuglekrone
SMB Antikviteter
Lysekrone i jern
SMB Antikviteter
Fantestake i jern
SMB Antikviteter
Dreide lysestaker av tre
SMB Antikviteter
Gotiske lysestaker
SMB Antikviteter
Lysestaker i messing
SMB Antikviteter
Sen-gotiske lysestaker
SMB Antikviteter
Lysestake i jern
SMB Antikviteter
Lysestake i jern
SMB Antikviteter
Barokk lysestaker
SMB Antikviteter
Lysskjold
SMB Antikviteter
Jean Prouvé swing-jib lamp
SMB Antikviteter
Sakselampe
SMB Antikviteter
Industrilampe